Elektroodpady

U
zupełnieniem świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami jest instalacja do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbierane elektroodpady poddawane są procesowi demontażu, podczas którego z urządzeń odzyskiwane są takie elementy jak: płytki drukowane, napędy CD/DVD, dyski twarde, elementy tworzyw sztucznych, złom stalowy i złom metali kolorowych itp.

Po etapie demontażu podzespoły ZSEiE oraz inne elementy przekazywane są do zakładów prowadzących recykling lub inne procesy odzysku.

Nasz nr rejestrowy GIOŚ: E0000127ZP

Odbieramy:

  • sprzęt AGD/ RTV,
  • sprzęt chłodniczy,
  • narzędzia elektryczne i elektroniczne,
  • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
  • przyrządy do nadzoru i kontroli,
  • sprzęt oświetleniowy,
  • inne.