Gospodarka odpadami

W
yróżnia nas kompleksowość serwisu – obsługujemy przedsiębiorstwa przemysłowe zarówno w zakresie logistyki (odbioru, transportu, sortowania) jak i zaawansowanego i innowacyjnego przetwarzania odpadów i surowców wtórnych, w tym likwidacja towarów wycofanych z obrotu handlowego.
Bardzo szeroki pakiet uprawnień w ww. obszarze działalności gwarantuje naszym klientom bezpieczeństwo prawno-administracyjne oraz właściwy tryb postępowania z odbieranymi odpadami.

Wieloletnie doświadczenie w bliskiej współpracy z wieloma firmami pozwoliło nam odpowiednio przygotować instalacje tak, aby zapewnić bezpieczeństwo w zakresie kompleksowego usuwania odpadów z każdego rodzaju przemysłu.

Prowadzimy odzysk oraz recykling odpadów powstających u naszych klientów w oparciu o własne, wysoko specjalizowane instalacje, gwarantujące bezpieczne zagospodarowanie odpadów :

    • instalacja do recyklingu tworzyw sztucznych – odzysk materiałowy,
    • instalacja do produkcji paliw alternatywnych – odzysk materiałowy (odpady nie nadające się do recyklingu, stałe np. czyściwo, odzież robocza, guma, opakowania wielomateriałowe itp.),
    • instalacja do produkcji paliw alternatywnych impregnowanych – odzysk materiałowy (odpady o konsystencji szlamu, pasty podestylacyjne, popłuczyny klejowe itp.),
    • instalacja przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – odzysk materiałowy (odpady zużytego sprzętu elektrycznego, komputery, monitory itp.)

Dzięki rozbudowanej flocie samochodowej i innowacyjnym rozwiązaniom logistycznym jesteśmy w stanie odbierać transporty łączone tzn. jednym zestawem ciężarowym odbierane są odpady o różnej postaci fizykochemicznej czy różnym sposobie pakowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zmniejszenie stanów magazynowych na terenie zakładów naszych partnerów. Również lokalizacja naszych oddziałów pozwala na przeprowadzenie sprawnej logistyki w odbiorze odpadów z terenu całego kraju.