OPTIMA Recykling  rozpoczęła działalność w 2004 roku. Od momentu powstania kompleksowo obsługujemy przedsiębiorstwa przemysłowe w zakresie odbioru, transportu, przetwarzania, sortowania oraz recyklingu odpadów i surowców wtórnych.

Naszą specjalizacją jest również likwidacja towarów wycofanych z obrotu handlowego, dodatkowo oferujemy outsourcing, doradztwo w zakresie gospodarki odpadami oraz raportowanie środowiskowe. Obsługa naszych klientów prowadzona jest w 3 oddziałach: w Szydłowcu (województwo mazowieckie), gdzie znajduje się siedziba Spółki (zakład w Gąsawach Rządowych) oraz w Inowrocławiu (zakład w Marcinkowie) i Toruniu (województwo kujawsko-pomorskie).

Misją naszej firmy jest ciągłe doskonalenie jakości usług oraz procesów produkcyjnych poprzez unowocześnianie parku maszynowego.
Dzięki rozbudowanej flocie samochodowej stworzyliśmy ogólnopolską sieć logistyczną obejmującą pojazdy specjalistyczne, monitorowane przez system GPS.

Posiadamy niezbędny potencjał techniczny i organizacyjny, uprawnienia oraz wiedzę, dzięki czemu prowadzimy profesjonalną gospodarkę surowcami wtórnymi, odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.
Innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki i przetwarzania odpadów powodują, że jesteśmy dla naszych kontrahentów docenianym partnerem.
Dążąc do minimalizacji odpadów przekazywanych na składowiska wykorzystujemy przyjazne dla środowiska naturalnego, specjalistyczne technologie i instalacje do produkcji paliw alternatywnych, recyklingu tworzyw sztucznych oraz przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Naszym priorytetem we współpracy jest budowanie długotrwałych, partnerskich relacji, opartych na zaufaniu, rzetelności i profesjonalizmie.
W trosce o wysoką jakość świadczonych usług oraz w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem (certyfikat PN – EN ISO 14001:2015).