Konsulting ekologiczny

 

W
ramach świadczonych usług oferujemy naszym klientom fachowe doradztwo w zakresie właściwego i zgodnego z przepisami prawa ochrony środowiska postępowania z odpadami.

Oferujemy:

    • pomoc we wdrożeniu w Państwa przedsiębiorstwie nowoczesnej logistyki zbiórki surowców i odpadów poprodukcyjnych, dobór urządzeń i pojemników,
    • weryfikację i klasyfikację wytwarzanych odpadów, pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń w powyższym zakresie,
    • prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, w szczególności z ewidencją odpadów,
    • analizę kosztów i pomoc w doborze optymalnych metod unikania, wykorzystania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z hierarchią postępowania).