Recykling tworzyw sztucznych

S
pecjalnością OPTIMA Recykling jest kompleksowy recykling tworzyw sztucznych, obejmujący wszystkie jego etapy, tj. zbiórkę, przetwarzanie i kierowanie do określonych aplikacji przetwórczych. Dzięki naszemu zaangażowaniu co miesiąc setki ton odpadów tworzyw sztucznych przerabiamy na przemiały i regranulaty, z których następnie powstają nowe produkty. Nasze działania prowadzą do oszczędności zużycia surowców i zasobów naturalnych, ograniczają emisję CO2.

OPTIMA Recykling nieustannie poszukuje innowacyjnych technologicznie i środowiskowo rozwiązań z zakresu recyklingu materiałowego. Jednocześnie w dążeniu do oferowania najwyższej jakości usług oraz w celu realizacji naszych przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami środowiskowymi wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą PN-EN ISO 14001: 2005. Podjęte działania zostały zwieńczone uzyskaniem certyfikatu w powyższym zakresie oraz przyjęciem strategii środowiskowej OPTIMA Recykling na najbliższe lata.

Obszary działalności recyklingowej to przede wszystkim przetwarzanie:
  • folii polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) w celu uzyskania regranulatów,
  • tworzyw twardych (poliamidy, polistyreny, polipropyleny) w celu uzyskania przemiałów.

PP – czarny

PP 2

PP – naturalny

PP 3

PP – niebieski


PE 1

PE – rudy

PE 2

PE – szary

PE 3

PE – słomkaNasza wykwalifikowana kadra dzięki swemu doświadczeniu służy Państwu w:
  • organizacji transportów i odbiorów odpadów,
  • prowadzeniu specjalistycznej dokumentacji,
  • ocenie możliwości skierowania różnorodnych odpadów do recyklingu,
  • właściwej kwalifikacji odpadów.


Posiadamy pakiet niezbędnych zezwoleń w zakresie zbierania, transportu i recyklingu (przetwarzania) odpadów oraz własne zaplecze technologiczne i logistyczne.
Prowadzimy niszczenie odpadów wrażliwych, a dzięki posiadaniu profesjonalnych i kompletnych instalacji własnych – gwarantujemy w tym zakresie skuteczność i pełne bezpieczeństwo.

Dzięki naszym działaniom możemy odpowiedzieć na bardzo konkretne wyzwania środowiskowe, a dzięki naszemu zaangażowaniu możemy cieszyć się z zaufania jakim nas obdarzyli – nasi klienci i partnerzy.